Kapp Ekholm

Blogg 3 av Maria Jensen

image202

Vi visste det ville bli spennende å jobbe i snittene på Kapp Ekholm, og det har holdt stikk. Der har ennå ikke gått en dag uten at vi har sett noe nytt. Vi visste også at det ville bli vanskelig og det er det også. Det kjennes inn imellom som at for hvert problem vi løser får vi et nytt. Kysterosjonen her i Billefjorden er begrenset og der må graves mye for å se geologien under det ytterste laget av nedskredet mudder og sand. Det er hardt arbeid og der jobbes mange timer hver dag. Heldigvis blir al gravingen belønnet, for vi finner mange spennende detaljer som ikke har været beskrevet før.

image203

image204
 Kapp Ekholm snittet siges å inneholde spor etter fire glasiasjoner, hvor man mener Billefjorden var dekket av is og fire isfrie perioder, hvor havnivået var høyere enn nå. Vi er spesielt interesserte i de glasiale avsettingene, men må også se på de marine intervallene for å forstå sammenhengen. Det blir hurtig klart for oss at de tidligere beskrivelser av de glasiale avsettinger ikke stemmer med det vi ser. Deretter bliver det vanskeligere. Faktisk har vi store problemer med å finne igjen og følge de tidligere beskrevne enheter i det hele tatt. Etter hvert begynner vi å forstå hvor våre observasjoner atskiller sig fra de der har blitt gjort før, og hvilke konsekvenser det har for forståelsen av glasiasjonshistorien i Billefjorden. Mot slutten av sæsongen begynner en ny forståelse av snittene å ta form og faktisk stemmer både nye og gamle observasjoner på en måte så vi tror vi er på rett spor. 

image205

image206 

Vi lager grundige beskrivelser av avsettingene, tar bilder, tegner skisser og tar prøver, der skal brukes til å bestemme sedimentenes avsettingsmiljø. Vi tager også prøver, der skal brukes til å teste om det lønner sig å få flere dateringer av sediment fra Kapp Ekholm. Anne er spesialist på dateringer og skal jobbe med disse prøvene til vinter. Lena og Maria skal jobbe videre med sedimentbeskrivelsene og stratigrafien og se om vi sammen med Anne kan få Kapp Ekholm puslespillet til å gå opp.  

image207

image208

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5516712