Veiledning og opplæring

gudmundblogg
Gudmund Løvø
SciencePub/NGU

Feltarbeidet i de nordvestlige delene av Russland er for lengst i gang. Her handler det om å finne fram nye biter i puslespillet om isutbredelsen under siste istid, og om å kartlegge de store bredemte sjøene som tvang elvene sørover i deler av istiden.

blogg3veiledning
Maria veileder masterstudent Hilde fra Tromsø og doktorgradsstudent Valerij fra St. Petersburg.

Men, i SciencePub handler det også om opplæring, veiledning og informasjon. Hit, til den fire kilometer lange Tolokonka-skjæringen 10 mil nord for byen Kotlas, har de erfarne norsk-fransk-dansk-russiske forskerne tatt med seg studenter i både geologi og journalistikk, pluss to elever fra to norske videregående skoler.

blogg3info
Journaliststudent Susanne fra Oslo får informasjon av Eiliv og Astrid.

blogg3snitt
Forskerne har gravd fram og renset et snitt i en skjæring 10 mil nord for byen Kotlas. Journalisstudent Susanne (t.v.) forsøker å skaffe rede på hva det er forskerne kan lese ut av lagdelingene i snittet.

Her blir framtidas polarforskere, men også framtida polarformidlere, satt inn i viktige faglige spørsmål.

blogg3ingrid 
Ingrid tømmer skoen etter en lang dag i den finkornige skjæringen.

blogg3alexij
Feltassistent Alexij er en kløpper til å lage mat.
I tillegg kan han både spille og synge. Det gjør
seg ved leirbålet i de kjølige forsommerkveldene
i nordvest-Russland.

  

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/5931523