Privilegert skittjobb

mariadeniseliv
Maria Jensen, Denis Kuznetsov, Eiliv Larsen

Kapp Tolstik skjæringen, som Eiliv har jobbet med tidligere, er først og fremst kjent for sin lagfølge med tre morener fra siste istid og mellomliggende lag som viser isfrie forhold. Dette var også et av de første stedene vi fant tidevannsavsetninger som viste seg å ha en alder på 60 000 år. Mye av havnivåhistorien som vi har rekonstruert, hviler på denne horisonten. Skjæringen som er mer enn 4 km lang ser ut som den gjorde for nesten ti år siden selv om kysterosjonen på den tiden har erodert den flere titalls meter tilbake.

foto 21

Rytmisiteten på tidevannsavsetningene på Tolstik består av vekslinger mellom finkornige silt og leirlag og sand med strømstrukturer som viser motsatte retninger, det vil si tidevannstrømmen på vei inn og på vei ut igjen. Denne signaturen oppstår ved et samspill mellom materiale som transporteres av elva og påvirkes av tidevannstrømmene. Tykkelsen på lagene er avhengig av vannføring i elva, og dermed også av nedbør. Det er dette forholdet vi er ute etter, og vi ønsker først å etablere det for dagens forhold slik at vi kan anvende dette til å undersøke tidligere tiders vannføring og nedbør. Derfor er det lovende at rytmisiteten på Tolstik både er tydelig og ligner det vi har sett i dagens system.

foto 22

For å etablere dette forholdet for dagens system, må vi studere sedimentene på dagens tidevannsslette. Disse er bare tilgjengelig i 2-3 timer hver gang det er lavvann. Det er ikke mulig å grave groper som er dype nok fordi grunnvannsspeilet er helt i overflata. For å samle inn dette materialet uten at vi hadde borutstyr tilgjengelig, banket vi ned 1 meter lange PVC-rør som vi så trakk opp av gjørma mens vi holdt under enden på røret for at ikke prøven skulle renne ut. Utrolig nok har vi fått med oss 9 meter med prøver tatt på denne måten som vi nesten ikke kan vente med å få åpnet i laboratoriet.

foto 23foto 24

Dette kan en ikke drive med dersom en er redd for å bli skitten. Hvem skulle vel tro at Denis? klær er nyinnkjøpte for anledningen? Det vi holder på med er imidlertid så spennende at vi ikke ville byttet med noen. Utsikten til at vi på sikt kan ha bidratt til å etablere en metode for å rekonstruere nedbør bakover i tid er mer enn nok til å holde oss i gang. Om dette ikke skulle lykkes, er det mer enn nok nye resultater på veien.

foto 25


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/6195696