Forskning + undervisning = bonus for alle!

kursgraving
Graving er en viktig del i arbeidet som geolog.

Også i sommer vil vi i SciencePub ha samarbeid med Ólafur Ingólfsson og UNIS feltkurs AG332. Det er en god måte til å få forskningsbasert undervisning som er til fordel både for studentene og for oss som lærere/forskere. Studentene kan aktivt bidra til pågående forskning og får bruke sine kunnskaper på "riktige" problemer, og deres resultat og de diskusjoner vi har i felt gir gode innspill til vårt arbeid. Og ikke minst graver jo femten spader mer enn tre og tretti øyne ser mer enn seks gjør! Forrige året oppdaget vi sammen med AG332 studentene for eksempel nye stratigrafiske enheter på McVitiepynten som viser at lagrekken der innholder enn lenger historie enn vi tidligere trott. Det skal bli spennende å se hva sommerens kurs har å by på!

Hilsen Helena


Feltplanlegging og forberedelser

Det var en stund siden sist vi skrev her, tiden går altfor fort og man rekker dessverre ikke alt det man vil eller hadde tenkt. Men nå begynner årets feltsesong snart for mange av oss og da må vi jo også komme i gang med bloggen igjen!

diskussion
Diskusjon og planlegging for feltarbeidet i sommer.

I år er vi tre personer som skal på feltarbeid i Kongsfjorden innenfor den landbaserte delen av SciencePub. Det er, "som vanlig", Heidi og Helena fra Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås, og så Jonas fra Stockholms universitet, som skal gjøre bacheloroppgaven sin i sommer.

Feltsesongen i år blir ikke så lang, men den skal til gjengjeld bli veldig effektiv! Vi vil slå leir på Tønsneset på nordsiden av Kongsfjorden og vil fortsette vårt arbeid i snittene langs kysten. Spesielt vil Mr X, som våre eventuelle trofaste lesere fra i fjor kanskje husker, bli undersøkt i detalj slik at vi forhåpentlig vil finne ut hva det laget egentlig er. I år skal vi også driste oss ut på noen meters vanndybde og ta prøver fra dagens havbunn for å undersøke sedimentenes "synbare alder" og kornstørrelse, alt for at vi bedre skal forstå de gamle havbunnsedimentene vi finner over dagens havnivå, som er vårt hovedsaklige fokus.

kontorkasse
Kontorkassen er snart full men det er vel enda litt mer som skal i?

Heidi sitter nå på sitt kontor og sliter med sedimentene og lagrekken på Kongsfjordhallet som skal presenteres i en vitenskaplig artikkel, mens Helena på nabokontoret lurer på om alt som skal med i kontorkassen er med og hvor i hele verden ble arbeidshanskene av?

Vi høres snart igjen!
Hilsen
Helena & Heidi