Vinn tur til Russland!

Gudmund Løvø,
NGU/SciencePubGår du i videregående og er eventyrlysten? Nå kan du vinne en tur til Russland! Sjekk SciencePubs hjemmeside, les konkurransereglene og send svaret ditt før 30. november. 

image277
Her er dem du kan komme til å reise med til Russland dersom du vinner konkurransen; forskerne Astrid Lyså, Eiliv Larsen og Maria Jensen. Her er de tre på hovedgaten Nevski prospect i St. Petersburg under byfesten i vår.

Polarårsprosjektet SciencePub, i samarbeid med Naturfagsenteret, har nemlig invitert til en åpen klimakonkurranse for elever i videregående skole. Førstepremien er en ukes feltarbeid med norske forskere i Russland på forsommeren 2008!

Du skal svare på én av de to oppgavene under her:

  1. Hvordan opplevde menneskene langs iskanten endringene i klima ved slutten av siste istid? Hvordan tilpasset de sin kultur og sitt levesett til forandringene?

  2. Klimaet har variert gjennom hele jordas historie. Beskriv hva som eventuelt er annerledes ved de klimaendringene som pågår i dag.

Du kan besvare oppgaven på en av de fire måtene her:

  1. Gjennom tekst og bilder

  2. Ved en poster eller plakat

  3. På egne nettsider

  4. Gjennom en animasjon eller en filmsnutt

Besvarelse:
 

Oppgaven kan løses individuelt, eller av to og to elever i samarbeid. Besvarelsen skal sendes elektronisk til renata.viola@ngu.no innen 30. november. En bredt sammensatt jury av forskere, formidlere og lærere skal gjennomgå og kåre de beste besvarelsene før jul. Spørsmål om konkurransen kan rettes til gudmund.lovo@ngu.no


Premier:


Den beste besvarelsen belønnes med en ukes feltarbeid med norske forskere i Russland på forsommeren 2008! Andrepremie er et kompakt digitalkamera, mens fine bøker om geologi og Arktis går til de som henter hjem tredjepremien. De beste besvarelsene blir også brukt på våre hjemmesider.