Georadaroppdagelser og God Jul!

Å tolke georadarprofiler er litt som å se på bilder med abstrakte prikkmønster der man skal se 3D-mønster eller tekst. Først ser man ingenting, siden ser man ingenting og plutselig så ser man mye! Da vi satt i går med georadarprofilene fra Site 15 på Brøggerhalvøya og sammenlignede dem med sedimentbeskrivelsene fra snittet oppdaget vi at det som vi i sedimentene så som en enhet i følge georadaren faktisk er to enheter. Det er grove sedimenter som var vanskelig å arbeide med i snitt da de stadig bare raste ned så vi kan ha oversett en diffus grense i felt. Nå skal vi se nærmere på steinprøver og andre målinger for å se om vi kan finne ut noe mer om de to enhetene og bekrefte at de faktisk finnes.

 georadar
Del av georadarprofil fra Site 15 på Brøggerhalvøya, Svalbard. Hvor mange grenser og enheter kan du se her?(Enn har vi ikke noe riktig sikker svar)

Men det er jo snart jul og det blir stille og rolig her på instituttet da mange tar ferie noen dager. Men deretter er vi straks tilbake med ny energi og mange nye ideer!

God Jul og Godt Nytt År!
Vi høres igjen neste år.

Hilsen
Helena & Heidi

julhjerte
 Polarinspirert julepyntSkrivesperre!

blogbildhelena
Hilsen Helena


Jon stakk nettopp in hodet i mitt rom og sa:

- Nå ser du akkurat ut som det sitatet du sendte meg i dag morges.


Jo, takk, tenkte jeg, dessverre. Sitatet jeg sendte var av den svenske forfatteren Bodil Malmsten og lød slik: "Jag kommer ingenvart, inte så mycket som en mening att förstöra får jag ihop, skriver jag ett ord blir det ordet sittande, stående, liggande som en bromskloss mot nästa ord, ett ord i vägen för nästa ord." Jeg syntes det var et godt sitat når jeg leste det forste gang og akkurat nå beskriver det min situasjon på en veldig god måte.


Jeg har begynt å skrive på en vitenskaplig artikkel om to av våre lokaler på nordvestre Svalbard. Målet er å presentere våre data og med utgangspunkt i dem fortelle hvordan og hvornår miljøen har endret seg på plassen gjennom de to siste istidene. Men det er så mye data og hvordan skal jeg presentere det slik at noen annen vil lese artikkeln og også skjønne hva jeg vil si?


Nå er det jo heldigvis ikke bare meg som skal bidra til den her artikkeln og idag har Heidi, Jon og jeg hatt et møte der vi har diskutert opplegg, ideer og spørsmål: Skal diskusjonen om dateringsmetodene havne her eller i den andre artikkeln som også er på gang? Begynner vi stratigrafisk med enheter eller sedimentologisk med facies? Hvordan kombinerer vi disse best? Jeg hadde satt opp en masse små lapper med stikkord til artikkeln på veggen min og vi prøvde å arrangere dem i en logisk rekke.

skrivbord
Mitt skrivebord og "disposisjonsveggen".


- Har du lest den her artikkeln? sporte Jon og viste til en av sine artikkler. Det her opplegget med faciesbeskrivelse og tolkning først følgt av kernebeskrivelse kan kanskje fungere her også.

- Jeg syns du kan kombinere georadarbeskrivelsene med de litologiske beskrivelsene. De berør jo de samme tingene allikvel, påpekte Heidi.


Og det har hun jo rett i. Jeg fikk en del gode innspill på møtet, lappene på veggen ble flyttet litt og nå har jeg også tatt fram en ny bunke artikkler og bøker for å få enn mer ideer. Kanskje gamle Reading (kursbok i sedimentologi) har noe å by på? Det blir kanskje ikke noe mer skrivet idag men forhåpentlig går prosessene igang på hjernekontoret mitt så jeg har noen lysende ideer til imorgen!