På vei hjem

Av Katrine Husum
image116
Det tok ganske riktig hele dagen å ta alt materialet ut fra kastenlot kjernen, men den hadde også nesten maksimal lengde på 9.5 m. Vi gikk så nord igjen men med en mer sørøstlig kurs, så vi kom sør for sjøisen, og vi klarte å komme nord for 80 grader nord. Vi gjorde så en del seismiske undersøkelser utfor Norske Banken nord for Spitsbergen. Vi fant noen lovende plasser, og fikk også noen bra boks og gravity kjerner derfra. I dag er den siste dag, og der blir gjort noen siste seismiske undersøkelser, mens vi steamer mot Longyearbyen. Vi må også rydde, pakke container og vaske etter oss. Det blir ganske gjørmete, når man jobber med sediment kjerner. Vi jobber også med toktrapporten, hvor vi beskriver alt vi har gjort og får laget oversikter over alle de prøver vi har med hjem. Det har vært et veldig bra tokt, hvor både vær og utstyr har vært med oss.

Senere i dag skal vi møte "Neptun", som gjerne vil "døpe" de personer som ikke har vært nord for 80 grader før?

Båtens posisjon kan sees på: http://www.ifm.uni-hamburg.de/


Sjøis

Av Katrine Husum
image115

Etter vi ble ferdige med stasjonene ved Vest-Spitsbergen i søndagsm ble kursen satt mot nord og vestsiden av Yermackplatået, mens det ble gjort seismiske undersøkelser. Men vi kom ikke så langt nord som planlagt for sjøisen lå ved 80 grader nord, og vi kunne ikke komme lenger. Derfor gikk vi mot sør igjen, og det ble tatt noen boks- og gravitykjerner.

I natt kunne de fleste deltakere få seg en god natts søvn, da der kun skulle gjøres seismiske undersøkelser og jobbes med CTD-sonden. CTD-sonden måler temperatur og saltinnhold i vannsøylen og har flasker som kan åpnes og lukkes ved bestemte dyp, så man kan ta vannprøver fra ulike dyp. Her til morgen skal vi ta en kastenlot kjerne, som vil holde oss beskjeftiget hele dagen, når det skal tas materiale ut fra den.


Båtens posisjon kan sees på: http://www.ifm.uni-hamburg.de/


DERFOR HETER DET EKSPEDISJON

Av Katrine Husum
image114

Nå har vi vært om bord i snart 3 dager, men det føles lengre! Der er skjedd mye. Vi seilet fra Longyearbyen opp til 79 grader nord på vest siden av Spitsbergen. Først gjorde vi seismiske undersøkelser. Det vil si vi undersøkte hvilke lag det finnes ned til ca 25 m i havbunnen ved hjelp av et sterkt ekkolodd. På den måte fant vi en bra plass å ta prøver. Vi lette etter et sted, hvor vi kunne finne avsetninger fra de siste 10.000 år. Først tok vi en boks kjerne. Det er en stor boks av metall 0,5 x 0,5 x 0,6 m som senkes ned i den øverste del av havbunnen. Den kan ta prøver av havbunnen uten å forstyrre de øverste lag. Dernest tok vi en kastenlot kjerne. Det er en lang boks 0,3 x 0,3 x 12 m metall eske som senkes loddrett ned i havbunnen. På den måte får en veldig mye materiale med opp, og det tok oss lang tid og ta alt ut av kjernen. Det skulle tas prøver ut til flere forskningsgrupper, som jobber med ulike typer av geokjemi og mikroflora/fauna. Alle disse forskningsgrupper har deltakere med på dette tokt, og vi kommer fra ulike plasser: Spania, Tyskland, Skottland og Norge. Samtidig som vi holdt på med kastenlot kjernen, ble det gjort nye seismiske undersøkelser på skråningen utfor Vest Spitsbergen, og noen nye bra plasser ble funnet. Her skulle vi ta boks kjerner og gravity kjerner. Det var litt trøbbel med å få utstyret til å virke, men som noen sa "det er derfor det heter ekspedisjon og ikke en reise".

Båtens posisjon kan sees på: http://www.ifm.uni-hamburg.de/


Ut på tur, aldri sur

Av Katrine Husum

image111

I dag drar vi en liten gjeng geologer fra Longyearbyen ut på tokt med den tyske forskningsbåten  "Maria S. Merian" (vi er: Margot Saher, Norsk Polar Institutt; Steffen Aagaard Sørensen og Katrine Husum, Universitetet i Tromsø). Vi har vært så heldige å bli invitert med på "Expedition MSM05" gjennom det internasjonale APEX programmet (Arctic Paleoclimate and its Extreme). Det er et lengre tokt med mange deltakere i Nord Atlanteren hvor det skal gjøres mange ulike undersøkelse av oseanografi, biologi og geologi. Vi skal bare være med på en mindre del av toktet, hvor vi skal gjøre undersøkelser med penetrasjonsekkolodd og ta prøver ned i havbunnen. Denne delen av toktet ledes av Gereon Budeus fra Alfred Wegener Institutt for Polar Forskning i Tyskland. Vi skal jobbe på 800 -3000 m vanndyp på havskråningen utenfor det vestlige Svalbard og på Yermack Platået nordvest for Svalbard. Formålet med turen er å få mer viten om oppvarming i Arktis ved å undersøke fortidens klimaforandringer. Dette kan vi undersøke ved å innhente klimadata fra fortiden. Da fantes følgelig ikke instrumenter til å måle for eksempel temperatur, så derfor får vi studere fossil mikro-flora og mikro-fauna fra havbunnsavsetninger. Sammensetning av flora og fauna avhenger av temperatur og saltinnhold, og viser derved hvordan miljøet var på havbunnen og i vannsøylen tilbake i tid.

 Mer info om toktet og hvor vi er: http://www.ifm.uni-hamburg.de/