Mange fine funn og en hyggelig sammenkomst.

Av Inger Marie Møistad, H.P. Blankholm og Jan Ingolf Kleppe.

Etter mange lange dager i felt er vi endelig tilbake på bloggen med nytt. 
På fredagen dro vi innover til Heargevar Guolbba.

image177

Først måtte vi krysse Vesterelva på denne fantastiske hengebroen.

image178

Vi ble fort belønnet for vårt mot med hele sju nye boplasser på denne strandvollen, beliggende 60 m.o.h.

image179

Her sitter Rune, Inger Marie og Monica fornøyde med "fangsten".

image180

På lørdangen var det flere av de lokale arkeologene som kom på besøk for en liten fest.  Her sitter f.v. Rune, Jan Ingolf, Bjørn Ramstad og Inger Marie i en spennende samtale.

image181

Her sitter f.v. Thor-Andreas, Marthe Spangen og Siv Henriksen i en like spennende samtale.  Det var hyggelig å møte igjen kolleger som til daglig jobber i Finnmark.

image182

Fra mandag til onsdag denne uken fikk vi besøk av journalist Fritjof Eide (bildet). Han er her som et ledd i formidlingsarbeidet i SciencePub og jobber p/t for Kommunikasjonsavdelingen ved UiTø.  Han har fulgt vårt arbeid i felt og skal publisere tre artikler om vårt arbeide.

image183

Mens Fritjof var med til Berlevåg, dro Jan Ingolf, Rune og Inger Marie sammen med vår lokale guide, Thor Gunnar Henriksen, til Korsmyra. 

image184

Her ser vi Rune og Inger Marie i full aktivitet på en av de nye boplassene beliggende nedenfor Heandegaissa på sørsida av Korsmyra.

image185

På tirsdag måtte vi ha Thor Gunnars hjelp til å frakte utstyret med oss innmot Havgajávri. Her ser vi Thor Gunnar, Thor-Andreas og Monica i gang med å laste vognen.

image186

Det var en strålende dag, så vi kunne nyte lunsjpausen i fulle drag.  Her er en fornøyd Monica i gang med stekingen av tørket reinkjøtt mens kaffen står til koking.

image187

Ikke så langt her ifra fant vi boplassen Biehkanjávri 1 på dette flate nesset.

image193

Her fant vi bl.a. denne kjernen til venstre i bildet med sammenhørende avslag i kvartsitt.

image188

Underveis avla vi et besøk til denne gamle samiske offerringen.


image191

Onsdag dro Rune og Inger Marie til utløpet av Tanaelva.  Her kan man se tydelige strandlinjer i landskapet. 

image192

Vi hadde også litt flaks og fant en lokalitet med dette fine avslaget. Området har fine muligheter for flere funn, men denne dagen strakk ikke tiden til.

image194

Utsikten fikk vi imidlertid stor glede av.


Samtidig var Hans Peter, Monica, Tor Andreas, Fridtjof og Jan Ingolf ved Mortensnes på nordsida av Varangerfjorden.
image195

Der påviste vi hele 3 nye lokaliteter beliggende mellom 80 og 95 meter over havet. Dette er p.t. de høyest beliggende lokaliteter på nordsida av fjorden, og med en fantastisk beliggenhet.

image196

Heller ikke her noe å utsette på utsikten!

Lange dager i marka

Av Inger Marie Møistad, H.P. Blankholm og Monica Klaussen

Midt inne på Tanaeidet ligger Geresborri, hvor det på en kolle ved foten av fjellet ligger en gammel samisk boplass fra ca. 1870-tallet hvor det finnes flere gammetufter. På 1980-tallet ble det i en av disse tuftene funnet oldsaker av stein, og dette gjorde plassen interessant for dette prosjektet. Etter fire timers vandring kom Inger Marie, Rune og H.P. seg fram til plassen. Vi kunne dessverre ikke finne denne lokaliteten, men ble i stedet belønnet med funn av en ny steinalderboplass øverst på kollen. Funnene bestod av blant annet avslag og skrapere av kvarts.


image160

Lokaliteten kan sees øverst i det lys grønne feltet på bildet, og ligger ved vannet Mihkojávri (helt til venstre i bildet).

image161

Etter 11 timers vandring tar Rune og H.P. seg en hvil ved en jaktgamme av nyere dato.

image162

Torsdag gikk turen over Gallovarri til Korsmyra hvor det finnes et fangstanlegg med ca 530 fangstgroper (sannsynligvis fra senmiddelalder/nyere tid) på en langstrakt rygg, rett over 60m kurven. Dessverre fant vi ingen nye lokaliteter her. På bildet kan man se den vestlige delen av ryggen med fangstgroper.

image163

Her sitter vi på kanten av en fangstgrop og spiser lunsj i regnværet.

image164

Blide og fornøyde er Rune og Inger Marie klare for å ta prøvestikk.


Til neste uke har vi innkalt "kavalleriet", og vil ta i bruk firehjuling for å komme til de vanskeligst tilgjengelige delene av undersøkelsesområdet. Dette vil bli tema for bloggen neste gang (gled dere!).

De første steinalderfunnene


Av Monica Klaussen og H.P. Blankholm

De første funnene fra rekognoseringen i Varanger er endelig i boks!  Etter en uke med lange vandringer i undersøkelsesområdet har arbeidet båret frukt, og vi kan nå vise våre første funn fra steinalderlokaliteter på Tanaeidet og i Kongsfjord.

I Kongsfjordområdet har Jan Ingolf og Thor-Andreas' undersøkelser resultert i funn av en rekke nye boplasser - noen med teltringer godt synlige på overflaten - men også regulære huggeplasser med masser av steinavslag. På bildene nedenfor kan man se hvordan steinringene fremstår på strandvollene.


image154


image155


image157


Mange steinalder- boplasser i de ytre kystområder blir funnet på avblåste strandvoller hvor avslag eller steinredskaper ligger synlig i overflaten. Her, ved spissen av graveskjeen, ligger nettopp et slikt avslag.image158


På mange tidlige steinalderlokaliteter kan man gjenfinne avslag og redskaper av blant annet kvarts, kvartsitt, bergkrystall og chert. På bildet kan man se funn av et stort avslag av sort chert.


image159

På Tanaeidet har det også blitt gjort funn, dog i noe mindre skala. På vestsiden av eidet ble det funnet en lokalitet med blant annet en pilespiss av hvit kvartsitt (t.v.) og avslag i sort chert, noe som viser at området har vært brukt under jakt og fangst i steinalderen. Funnet bekrefter også den tidlige forbindelse mellom de innerste fjordområder på denne tiden.

.....flere funn i neste uke?


Rekognosering etter steinalderlokaliteter i Finnmark - dag 3 og 4

Så var vi endelig ordentlig i gang med rekognoseringen, og teamet er delt inn i tre grupper som hver tar for seg ulike deler av undersøkelsesområdet. Rune og Inger Marie har startet rekognoseringen av Tanaeidet vest, og har tilbrakt dagene med å orientere seg i terrenget og leite etter "den famøse brua" på myra. I dag har de, ved hjelp av prøvestikk, funnet en boplass beliggende omtrent 60 m.o.h.

image136

Her er Inger Marie godt i gang med gravingen av sitt prøvestikk ved Láppoloukoaivi.

image137

Graving og mer graving....

image138

... og til slutt nøye dokumentering.


H.P. og Monica har i samme tid gjort undersøkelser i områdene Stuorrastivrran og Reikejokgoulbba på østsiden av Tanaeidet. Da denne siden av eidet domineres av myr, har det vist seg å være svært vanskelig å ta seg frem i terrenget. Nedenfor kan man se myras utstrekning.

image139

Vi har likevel rukket å rekognosere en del interessante plasser. I dag fant vi blant annet plassen Reikejokgoulbba 1 på sørsiden av eidet, hvor forekomster av kvartsavslag og trekull ble funnet ca 70 m.o.h.

image140

På bildet ser vi en typisk boplassbeliggenhet ute på et nes i en lun bukt. Dette ble etter hvert lokaliteten Reikejokgoulbba 1.

image141

Her ser man H.P. i gang med dokumenteringen.

Imens har Jan Ingolf og Thor-Andreas tatt veien til Kongsfjord-Berlevågområdet for å undersøke utvalgte områder der. De kan rapportere om funn av tolv teltringer, to huggeplasser samt andre typer lokaliteter. Med andre ord en god start på prosjektet for oss alle.


Flere funn i neste uke....

Rekognosering etter steinalderlokaliteter i Finnmark

Så kom folket fra Modul 4 seg endelig i felt. Vi ankom Karlebotn skole sent søndag 12.08., og skal i de neste tre ukene rekognosere området mellom Karlebotn i bunnen av Varangerfjorden og Skiippagurra ved Tanaelva, samt området mellom Kongsfjord og Berlevåg på Varangerhalvøya.

Deltakerne er Jan Ingolf Kleppe, H.P. Blankholm, Rune Floor, Thor-Andreas Basso, Inger Marie Møistad og Monica Klaussen, alle tilknyttet Institutt for Arkeologi, Universitetet i Tromsø.

image127

Vi satte straks igang med planleggingen på mandagsmorgenen, der alt fra kart, teknisk utstyr og mat var på agendaen. Jan Ingolf har teipet sammen ikke mindre enn seks kart for å få et tilstrekkelig stort overblikk. Fra venstre: Inger Marie, Jan Ingolf, Thor-Andreas, Rune og Monica.

image128

Etter planleggingen tok Jan Ingolf oss ut i området for å vise oss terrenget, samt et utvalg boplasser og deres beliggenhet. Her er vi samlet på boplassen "Gressbakken" på en tidlig eldre steinalders strandvoll på 60 meters høyde over havet. Det er nettopp denne kurven vi skal rekognosere de kommende ukene, og det er viktig å vite hva slags materiale vi ser etter. På bildet ser vi nærmere på avslag av chert, kvartsitt, kvarts og bergkrystall som ligger helt i overflaten av den vegetasjonsfattige strandvollen - det er ikke ofte man kan finne oldsaker uten så mye som et spadestikk!

image130

Tre team skal rekognosere de ulike delområdene "Tanaeidet øst"...

 
image131
"Tanaeidet vest".....
 
... og "Kongsfjord-Berlevåg" (strøket i sensuren).

image132

Jan Ingolf peker ut retningen og forklarer hva han ønsker å få undersøkt. Her er vi samlet på østsiden av Tanaeidet.

image133

Tirsdagen var det tid for å få overblikk over den vestre siden av Tanaeidet. Her er vi i livlig diskusjon på fjelltoppen ved "Hell's Gap" (selvutnevnt), beliggende mellom Láppoloukoaivi og Roussoaivi. 

image134

Fangstgroper er det mange av i området - Monica er særlig glade i dem, ettersom hun skriver MA-oppgave om fangstsystemer for villrein. 

image135

The good, the bad and the ugly ++ on a new mission! 

Fortsettelse følger...